Biogarantie voor de producent

Consumentenvertrouwen en extra duurzaamheid

De consument vraagt om biovoeding die zo duurzaam mogelijk is. De biosector speelt dus een belangrijke rol als voortrekker van duurzaamheid en Biogarantie is een manier om dat aan te tonen.

Volle kracht

Het Europese label voor bio is cruciaal voor de herkenbaarheid van bio. Het garandeert dat de Europese normen voor bio gevolgd worden. Het Belgische label Biogarantie staat ook voor deze Europese regels en gaat daarbij voor bio op volle kracht. Dat betekent extra eisen op ecologisch, economisch en sociaal vlak. Als Biogarantie®-houder onderteken je het Biogarantie-lastenboek en het bijgaande duurzaamheidscharter. Zo ga je mee voor bio op volle kracht.

Vier principes

Bio-organisaties wereldwijd verenigden zich onder IFOAM en legden vier principes vast voor bio: ecologie, rechtvaardigheid, zorg en gezondheid. In 2011 vernieuwde het Biogarantie-lastenboek, zodat al deze vier principes ten volle aanwezig zijn. Zo kan de Belgische biosector gaan voor bio op volle kracht.

Als Biogarantie-bedrijf hanteer je een open communicatie over deze vier principes (en dat zal de consument graag horen):

  • de herkomst van je producten
  • eerlijke handel hier en in het zuiden
  • respect voor sociale normen
  • en de ecologische impact van het bedrijf (water, energie, transport, afval en biodiversiteit). 

Lokaal

De consument vraagt ook steeds meer naar lokaal bio. Het Biogarantie-label is hier een goede gids. Biogarantie is immers ook een Belgisch label, in de zin dat bijna enkel Belgische bedrijven het gebruiken. Consumenten ervaren het dus terecht als een Belgisch label. Onverwerkte landbouwproducten van bij ons met Biogarantie-label moeten bovendien België als herkomst vermelden.

Biogarantie maakt ook deel uit van The Leading Organic Alliance, een Europees platform waarmee Europese privélabels voor bio hun voortrekkersrol optimaal willen uitvoeren. Er zijn elf deelnemende labels.

Het Biogarantie-label heeft specifieke criteria voor domeinen die nog niet beschermd zijn door de Europese verordening 834/2007, zoals catering.

Meer info

Ben je producent en wil je meer weten over bio?

32