Biogarantie-normen voor producenten

Hier vind je enkele Biogarantie-normen die relevant zijn voor producenten. De complete en officiële beschrijving van deze normen vind je in het  Biogarantie-lastenboek, bij de downloads.

Herkomstbepaling
Onverpakte goederen (zoals biogroenten of fruit in kisten), moeten volgens het Biogarantie-label vergezeld gaan van een kistkaart. Bij Belgische producten moet op de kistkaart verplicht de herkomstvermelding “België” staan. Het Europese label mag erbij, maar is niet verplicht. Biogarantie geeft de consument extra zekerheid over herkomst.

Witloof
Het gebruik van het merk Biogarantie is verboden op witloof dat op water geforceerd is. Alleen forceren in volle grond en in substraat van eigen bedrijf is toegelaten.

Thuisverkoop
Als verkooppunt dat deel uitmaakt van een Biogarantie producerend of verwerkend bedrijf, dien je jouw bedrijf bij voorkeur te laten certificeren als Biogarantie-verkooppunt.

 

32