Biogarantie-normen voor producenten

Hier vind je enkele Biogarantie-normen die relevant zijn voor producenten. De complete en officiële beschrijving van deze normen vind je in het  Biogarantie-lastenboek, bij de downloads.

Herkomstbepaling
Onverpakte goederen (zoals biogroenten of fruit in kisten), moeten volgens het Biogarantie-label vergezeld gaan van een kistkaart. Bij Belgische producten moet op de kistkaart verplicht de herkomstvermelding “België” staan. Het Europese label mag erbij, maar is niet verplicht. Biogarantie geeft de consument extra zekerheid over herkomst.

Witloof
Het gebruik van het merk Biogarantie is verboden op witloof dat op water geforceerd is. Alleen forceren in volle grond en in substraat van eigen bedrijf is toegelaten.

Thuisverkoop
Als verkooppunt dat deel uitmaakt van een Biogarantie producerend of verwerkend bedrijf, dien je jouw bedrijf bij voorkeur te laten certificeren als Biogarantie-verkooppunt.

Indirect gebruik van Biogarantie
Ben je zelf marktdeelnemer of onderaannemer-verwerker, breng je zelf geen producten onder jouw merk op de markt met het Biogarantie-label, maar lever je wel aan een Biogarantie-houder? Dan ben je verplicht om aan deze Biogarantie-houder een Biogarantie-certificaat voor te leggen. Je kan dan indirect Biogarantie-gebruiker worden. Hiervoor onderteken je de overeenkomst voor indirect gebruik en je betaalt enkel de basisbijdrage royalty’s.

Als indirect gebruiker mag je het Biogarantie-label gebruiken in je prijslijsten en brochures, zolang deze bestemd zijn voor andere bedrijven en niet voor consumenten. Je mag het Biogarantie-label aanbrengen op bulkverpakkingen die bestemd zijn voor verdere verwerking of verpakking. Net als voor elke Biogarantie-houder, kan je enkel indirect gebruiker zijn als lid van BioForum Vlaanderen. Als indirect gebruiker kan je volwaardig lid worden of je kan een lidmaatschap afsluiten dat enkel dient om Biogarantie indirect te mogen gebruiken. Je jaarlijkse bijdrage als lid is dan beperkt tot het basisbedrag, onafhankelijk van je omzetcijfer. Je hebt dan géén recht op korting op promotioneel bedrijfsmateriaal of bedrijfskortingen die BioForum onderhandelt voor haar leden, noch op persoonlijk advies op maat voorbehouden voor leden.

32